V sobě máš báječnou vnitřní sílu, možná o ní jen nevíš.

PRO BONO

♥ PRO VEŘEJNÉ DOBRO ♥

Líbí se mi princip myšlenky PRO BONO

nabídnutí odborné práce dobrovolně a bezplatně nebo za sníženou cenu jako službu veřejnosti.

 

♥  VLASTNÍ PROJEKT "Lékař hlavou, srdcem člověk"

  seminář pro studenty lékařské fakulty o úskalích komunikace lékaře s pacientem spojený s tréninkem komunikačních dovedností

♥  EXPEDICE S NAVE ITALIA 

jedinečná zážitková EXPEDICE pro děti po onkologické léčbě a děti z dětských domovů, charitativní projekt Italského velvyslanectví, C4C a nadace TENDER TO NAVE ITALIA  pod záštitou Ministertsva zdravotnictví

Dobročinné aktivity si vybírám intuitivně srdcem, jak to cítím, chci a mohu 🙂